Događaji

Završni događaji

Po završetku svakog ciklusa aktivnosti organizujemo završne koncerte na kojima naši polaznici sa svojim predavačima predstave sve ono što su naučili u toku trajanja ciklusa, a posjećenost samih događaja je zaista velika i na svakom koncertu se traži i stolica više. Svi polaznici aktivnosti dobijaju diplome o uspješno završenom ciklusu, a na godišnjem koncertu koji bude organizovan krajem godine, obavezno nas posjeti i Djeda Mraz sa poklon paketićima. Veliki doprinos u organizaciji završnih koncerata daju i naši dragi volonteri, čija je pomoć uvijek dobrodošla. Naravno, ne izostaje ni podrška prijatelja koji prate i podržavaju naš rad.

Galerija