Aktivni projekti

The Rufford Foundation

“The Importance of Non – Formal Education in Conservation: The European Wildcat (Felis silvestis) as an Example Species”

LINK The Rufford Foundation:  https://www.rufford.org/projects/tanja-snjegota/importance-non-formal-education-conservation-european-wildcat-felis-silvestris-example-species/

CILJ PROJEKTA: Ukazati na značaj neformalne edukacije u očuvanju biodiverziteta, sa primjerom vrste Felis silvestris (divlja mačka).

Projektne aktivnosti podrazumijevaju:

  • Organizovanje edukativnih i kreativnih radionica sa djecom predškolske dobi;
  • Organizovanje edukacija sa učenicima osnovnih i srednjih škola;
  • Organizovanje info časova i edukacija u okviru Udruženja građana “C.E.Z.A.R.”;
  • Terenski rad koji se odvija u saradnji sa Lovačkim udruženjem “Srna” Srbac, a podrazumijeva monitoring divljih mačaka u njihovom potencijalnom staništu primjenom foto zamki (kamera), monitoring regionalnog puta između planine Motajica i rijeke Save, gdje se divlje mačke potencijalno kreću, obilazak terena u cilju utvrđivanja lokacija za monitoring u narednom periodu, sakupljanje uzoraka za genetičke analize.

Galerija