Arhiva projekata

Šansa za sve

Projekat „Šansa za sve“ imao je za cilj uspostavljanje Centra za djecu i mlade u Mjesnoj zajednici Kobaš, opština Srbac. Projekat je realizovan od aprila do decembra 2013. godine, zahvaljujući nosiocu projekta, organizaciji “Zdravo da ste“, koja je podršku za realizaciju dobila od UNDP-a.

Centar za mlade u Kobašu služio je kao baza za rad sa djecom i mladima kroz sportske, kulturne i edukativne programe, s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a mnogim manifestacijama podigla se kulturna svijest djece, mladih i roditelja u ovom mjestu na viši nivo.

Galerija