Događaji

Ostali događaji

U Udruženju građana „C.E.Z.A.R.“ sa velikom pažnjom se pristupa obilježavanju međunarodno bitnih datuma, kako bi dodatno edukovali i naše članove, ali i širu lokalnu zajednicu o njihovoj važnosti. Često se ovim povodom organizuju razne edukacije, ulične akcije, posjeta obrazovnim i kulturnim ustanovama, a sve u cilju podizanja svijesti i edukovanja. Neki od tih datuma su: Međunarodni dan žena I djevojaka u nauci, Međunarodni dan žena, Svjetski dan zdravlja, Međunarodni dan plesa, Međunarodni dan porodice, Dan planete Zemlje, Svjetski dan nepušenja, Međunarodni dan biodiverziteta, Svjetski dan okeana, Međunarodni dan mladih, Evropski dan jezika, Međunarodni dan starijih osoba, Svjetski dan djeteta, Dječija nedjela, Međunarodni dan animiranog filma, Svjetski dan bicikla, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan volontera, Dan ljudskih prava i mnogi drugi.

Galerija