O nama

Naš tim

Tanja Šnjegota /
profesor ekologije

Cana Stojković /
diplomirani pedagog

Mirjana Dragosavljević /
diplomirani socijalni radnik

TIM

Dio tima

Ljubiša Popović /
profesor engleskog jezika i književnosti

Jovana Janković /
diplomirani ekolog

Suzana Kovačević /
diplomirani pedagog i psiholog

Maria Šnjegota /
student

Lenka Kasagić /
učenik

Milanka Šnjegota Srdić/
magistar ekonomskih nauka

Dragana Šnjegota /
doktor bioloških nauka

Nikola Živanić /
student

Nemanja Kralj /
student

Dijana Kuvalja /
profesor razredne nastave

Dragica Pezerović /
profesor filozofije i sociologije