Programske aktivnosti

Mala školica engleskog jezika

Od samog osnivanja Udruženja aktivni su mnogi kursevi stranih jezika. Kurs koji se posebno izdvojio i privukao veliku pažnju polaznika je kurs engleskog jezika namijenjen djeci uzrasta od 4 do 7 godina. Malu školicu engleskog jezika pohađaju polaznici koji se prvi put susreću sa nekim stranim jezikom, a kroz druženje i igru bez problema usvajaju nove riječi.

Akitvnost „Mala školica engleskog jezika“ ima za cilj da „sprijatelji“ polaznike sa engleskim jezikom i da ih pripremi za učenje ovog jezika u školi. Ono što je posebno zanimljivo za ovu aktivnost jeste činjenica da su polaznici u uzrastu kada još ne znaju da pišu i/ili čitaju, te se školica organizuje na krajnje inovativan način, što polaznicima omogućava da, osim učenja engleskog jezika, razviju i svoje kognitivne sposobnosti.

Često se u okviru Male školice engleskog jezika obilježavaju i međunarodno bitni datumi i događaji, a onaj koji se posebno izdvaja jeste Evropski dan jezika. Takođe, polaznici ove aktivnosti su uključeni u obilježavanje Dječije nedjelje, ali i ostalih datuma i događaja koji su posvećeni djeci.

Galerija