Događaji

Događaji partnerskih organizacija

Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ ima razvijene veoma dobre partnerske odnose sa brojnim organizacijama koje se bave sličnom tematikom, udruženjima i ustanovama kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou. Takođe, od značaja je članstvo Udruženja u mnogim formalnim i neformalnim lokalnim, regionalnim i međunarodnim mrežama.

Zahvaljujući dobroj umrežanosti i otvorenom konceptu rada, naše Udruženje je prepoznato kao dobar i siguran partner na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, konferencijama i drugim događajima.

Galerija