Programske aktivnosti

Školica sporta

Školica sporta je namijenjena djeci uzrasta od 5 do 10 godina. Školica ima za cilj da kod djece stvori osnovu za dobro zdravlje, pravilan psiho-socijalni rast i razvoj, korisne navike, znanja, vještine i dobre radne sposobnosti.

Najčešća greška roditelja je rano usmjeravanje djece na određeni sport, jer u tom slučaju dijete nema priliku da dobije dobru motoričku bazu bez koje u periodu svoje sportske zrelosti ne može da dostign svoj maksimum. Zbog toga je važno da djeca kroz igru i zabavu steknu dobru motoričku osnovu, kao i da se upoznaju sa osnovama svih sportova s loptom. Upravo će ovakva baza djetetu omogućiti da, uz pomoć trenera, prepozna svoja interesovanja, talenat i afinitet ka određenom sportu na koji se dalje, uz podršku roditelja, može usmjeriti.

Galerija