Naše aktivnosti i događaji

Aktuelnosti

Održane vršnjačke edukacije o bezbjednosti u saobraćaju za nekoliko stotina mladih ljudi

U periodu od decembra 2023. godine do aprila 2024. godine realizovane su vršnjačke edukacije za buduće i mlade vozače, kojima je prisustvovalo više stotina mladih - učenika sa područja opštine Srbac, te studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Pomenute edukacije dio su prevencijskog modela međunarodnog projekta “Novi edukativni pristupi za bezbjednost u saobraćaju”, koji Udruženje građana “C.E.Z.A.R.” realizuje u okviru Erasmus+ programa sa partnerima iz Slovenije, Srbije i Austrije. Cilj projekta je edukacija mladih ljudi, kako bi se djelovalo preventivno i dao doprinos sprečavanju povreda, kao i smrtnih slučajeva mladih ljudi, uzrokovanih saobaćajnim nezgodama. Projekat je započeo 2022. godine i realizuje se kroz nekoliko faza:

– Istraživanje stavova i ponašanja mladih u saobraćaju, kako bi se kreirali inovativni modeli prevencije i podrške koji su zasnovani na potrebama mladih. Pomenuto istraživanje obavljeno je početkom 2023. godine i uključilo je oko 230 mladih iz Bosne i Hercegovine.

– Izgradnja kapaciteta omladinskih radnika iz partnerskih zemalja u podršci bezbjednoj mobilnosti mladih kroz niz kurseva, obuka i e-učenja. U pomenute aktivnosti bilo je uključeno desetak mladih ljudi iz Srpca.

– Osmišljanje novih modela prevencije i podrške mladim preživjelima i onima koji su doživjeli lični gubitak usljed saobraćajnih nezgoda, uz aktivno učešće mladih – aktivnost koja je realizovana u okviru događaja “NEAR Development Lab” u maju 2023. godine u Srpcu.

– Pilotiranje novih modela – razvoj različitih modela podrške i prevencije u 4 partnerske države, te podizanje svijesti i doprinos promjeni stavova i ponašanja mladih u saobraćaju, kroz koordinisane kampanje.

Preventivni model Udruženja građana “C.E.Z.A.R.” odnosio se na vršnjačke edukacije, kojima je prethodio trening za edukatore od strane stručnih lica u saobraćaju. Kada su dobile potrebna znanja i pripremile program rada, edukatorice Sara Žujić, Irina Kljajčin, Marija Gašić i Tijana Blagić su počele sa edukacijama mladih vozača sa područja opštine Srbac, te je održano 10-tak edukacija u JU CSŠ “Petar Kočić” u Srpcu. Edukacije za mlade vozače su se proširile i na područje grada Banja Luke i to kroz Budi muško klub, te Univerzitet u Banja Luci (Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet). Osim edukacija za mlade vozače, pripremljen je poseban program edukacija i za buduće vozače, a njima su prisustvovali učenici devetih razreda OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” iz Srpca, te “Vuk Karadžić” iz Sitneša. U pripremi je završni evaluacijski video preventivnog modela, ali i materijal za model podrške koji će biti realizovan u maju. 

Za više informacija o projektu posjetite web portal near-campaign.eu i pratite naše objave na društvenim mrežama!